ผู้พัฒนา

ความช่วยเหลือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง!

ที่นี่, ผู้ใช้ขั้นสูงและผู้พัฒนาจะพบกับทางเลือกของการสนับสนุนมากมายสำหรับ Messenger Plus!

SkinsPack

เอกสารเกี่ยวกับสกิน


Soundpak

เอกสารเกี่ยวกับสคริปท์


Soundpak

เอกสารเกี่ยวกับชุดเสียง


Registry Settings

การตั้งค่ารีจิสตรี