ดาวน์โหลด > ชุดเสียง

ชุดเสียง

ชุดเสียงคืออะไร?

คุณสมบัติเสียงสื่ออารมณ์ส่วนตัวทำให้ผู้ใช้ส่งเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในระหว่างการสนทนาได้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงพร้อมๆ กัน และจะมีการส่งข้อมูลเสียงอย่างอัตโนมัติหากจำเป็น ตอนนี้เรามีเสียงนับล้านๆ เสียง โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ เท่าที่เราจะจินตนาการได้ สิ่งที่คุณต้องการก็คือชุดเสียงสักสองสามชุดเพื่อเริ่มจัดคอลเลคชั่นส่วนตัว เสียงสื่ออามรณ์ใหม่ๆ สามารถสร้างได้อย่างง่ายๆ จากแฟ้มเสียงที่มีอยู่แล้ว (เช่น MP3) หรือจะบันทึกจากไมโครโฟนหรือต้นฉบับเสียงอื่นๆ ก็ได้
ก่อนหน้า
Page 1 of 223

Downloadable Goodies